O szkole

Szkoła Języków Obcych UMLAUT

prowadzi działalność w zakresie nauki języków obcych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji, tłumaczeń pisemnych i ustnych zwykłych oraz specjalistycznych a także oferuje usługi związane z uzyskaniem świadczeń w Niemczech.
Siedziba firmy mieści się w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10A/1.
Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku od 14.00 – 21.00, w zależności od potrzeb kursantów.

LABORATORIUM JĘZYKOWE WRAZ Z BAJKOWĄ STREFĄ DLA NAJMŁODSZYCH

Zajęcia odbywają się w multimedialnej pracowni językowej, wyposażonej w najnowocześniejsze rozwiązania audiowizualne, pozwalające na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywnych oraz niekonwencjonalnych metod nauczania języka. Dla najmłodszych kursantów zajęcia prowadzone są w specjalnej bajkowej strefie językowej, pozwalającej na opanowanie języka tak, by dziecko nie czuło się skrępowane mówiąc w danym języku.

LEKTORZY

km1

Język niemiecki – mgr Katarzyna Mazur

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Zielonogórski – Filologia germańska – magister
 • Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
  do nauczania języka niemieckiego
 • ZMP w Centrum Instytutu Goethego
 • Stypendium w Niemczech: Universität in Düsseldorf zum
  Thema: E- Learning und Web 2.0 im Deutschunterricht und
  Unterrichtspraxis DaF
 • Stypendium w Niemczech: Universität in Tübingen: DaF –
  Deutsch lernen und lehren
 • Internationale Sommerschule Germersheim:
  Übersetzen/Einführung ins Dolmetschen – Tłumaczenia pisemne/
  wprowadzenie do tłumaczeń ustnych
 • Uniwersytet Zielonogórski – kurs translatorski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studia
  Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Studia Podyplomowe –
  Tłumaczenia prawno – ekonomiczne w biznesie
 • Nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Połupinie
 • Nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Bobrowicach
 • Nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowicach
 • Nauczyciel języka niemieckiego w Liceum dla Dorosłych w Bobrowicach
 • Stypendium w Niemczech – Instytut Językowy w Kassel: Übersetzen will gelernt sein: Sprache, Translation, interkulturelles Handeln – Tłumaczenia pisemne i ustne.
 • Lektor języka niemieckiego – prowadzenie zajęć z języka specjalistycznego w firmach HOMANIT w Krośnie Odrzańskim i KROSNO METAL w Kamieniu

 

ak

Język angielski – mgr Aleksandra Janusiak

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Zielonogórski: Studia 1. stopnia: Filologia
  angielska Specjalizacja: nauczycielska, z drugą specjalnością – historia
 • Uniwersytet Zielonogórski: Studia 2. stopnia z tytułem
  magistra: Filologia angielska
 • Praktyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 • Praktyki w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie
  Odrzańskim
 • Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum im. Henryka
  Brodatego w Krośnie Odrzańskim
 • Lektor języka angielskiego w Przedszkolu Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
 • Lektor języka angielskiego w Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim
 • Lektor języka angielskiego – prowadzenie zajęć z języka specjalistycznego w firmach TRANZYT w Krośnie Odrzańskim i KROSNO METAL w Kamieniu
 • Lektor języka angielskiego w filach szkoły w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie

 

km1

Język niemiecki – mgr Sandra Dambowska – Korab

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 • Studia Magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunek filologia germańska, magister
 • Studia Licencjackie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunek filologia germańska, specjalność nauczycielska, licencjat
 • Nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie odrzańskim
 • Lektor języka niemieckiego w Szkole Języków Obcych UMLAUT

 

METODY NAUCZANIA

Metoda komunikatywna – zakłada, że język to narzędzie komunikacji i kładzie nacisk na to, aby kursant potrafił się dogadać w różnych sytuacjach życia codziennego. Wykorzystuje przy tym obszerne zasoby oryginalnych materiałów słuchanych oraz konwersacje tematyczne.

Metoda audiowizualna – wykorzystuje w nauczaniu liczne materiały audiowizualne, takie jak filmy, komiksy, muzykę, laboratoria językowe. Kursant jest „zanurzony” w nauczanym języku obcym. W ten
sposób próbuje się naśladować naturalny sposób nabywania kompetencji językowych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia w szkole odbywają się popołudniami, dwa razy w tygodniu, po 60’ i umożliwiają wszystkim zainteresowanym osobom możliwość skorzystania z oferty. Lekcje dla maluszków trwają 30′ a dla dzieci z klas I-III 45’, ale przy tym dynamiczne, oparte na formach zabawowych. Kursy są prowadzone w małych, max 10 osobowych grupach, umożliwiających indywidualizację procesu nauczania oraz skuteczność w nauce języka.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz