Doświadczenie

Poznaj doświadczenie naszych lektorów.

Doświadczenie i wykształcenie lektorów

mgr Katarzyna Mazur

Język niemiecki

N

Uniwersytet Zielonogórski – Filologia germańska – magister

N

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego

N

ZMP w Centrum Instytutu Goethego

N

Stypendium w Niemczech: Universität in Düsseldorf zum Thema: E- Learning und Web 2.0 im Deutschunterricht und Unterrichtspraxis DaF

N

Stypendium w Niemczech: Universität in Tübingen: DaF – Deutsch lernen und lehren

N

Internationale Sommerschule Germersheim: Übersetzen/Einführung ins Dolmetschen – Tłumaczenia pisemne/ wprowadzenie do tłumaczeń ustnych

N

Uniwersytet Zielonogórski – kurs translatorski

N

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

N

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Studia Podyplomowe – Tłumaczenia prawno – ekonomiczne w biznesie

N

Nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Połupinie

N

Nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Bobrowicach

N

Nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowicach

N

Nauczyciel języka niemieckiego w Liceum dla Dorosłych w Bobrowicach

N

Stypendium w Niemczech – Instytut Językowy w Kassel: Übersetzen will gelernt sein: Sprache, Translation, interkulturelles Handeln – Tłumaczenia pisemne i ustne

N

Lektor języka niemieckiego – prowadzenie zajęć z języka specjalistycznego w firmach HOMANIT w Krośnie Odrzańskim, KROSNO METAL w Kamieniu, FORMAPLAN w Gubinie, A.Z. IWANICCY Sp.j Meble Tapicerowane w Gubinie, DIRKS w Krośnie Odrzańskim

mgr Aleksandra Janusiak

Język angielski

N

Uniwersytet Zielonogórski: Studia 1. stopnia: Filologia angielska Specjalizacja: nauczycielska, z drugą specjalnością – historia

N

Uniwersytet Zielonogórski: Studia 2. stopnia z tytułem magistra: Filologia angielska

N

Praktyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim

N

Praktyki w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim

N

Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim

N

Lektor języka angielskiego w Przedszkolu Nr 2 w Krośnie Odrzańskim

N

Lektor języka angielskiego w Przedszkolu Nr 4 w Krośnie Odrzańskim

N

Lektor języka angielskiego – prowadzenie zajęć z języka specjalistycznego w firmach TRANZYT w Krośnie Odrzańskim i KROSNO METAL w Kamieniu, EUROREGION SZPREWA-NYSA-BÓBR w Guben, DIRKS w Krośnie Odrzańskim

N

Lektor języka angielskiego w filach szkoły w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie

mgr Aleksandra Janusiak

Język angielski

mgr Sandra Dambrowska – Korab

Język niemiecki

N

Studia Magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunek filologia germańska, magister

N

Studia Licencjackie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunek filologia germańska, specjalność nauczycielska, licencjat

N

Nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie odrzańskim

N

Lektor języka niemieckiego w Szkole Języków Obcych UMLAUT

N

Lektor języka niemieckiego – prowadzenie zajęć z języka specjalistycznego w firmie DIRKS w Krośnie Odrzańskim

Wybrane doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów

R

„Wzmocnienie kompetencji językowych lubuskich funkcjonariuszy w związku z realizacją EURO 2012” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

R

„Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

R

Kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym w ramach projektu „Wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

R

Kurs języka ogólnego dla dorosłych na poziomie A1, A2, A2, B1, B2 dla młodzieży gimnazjalnej, dla uczniów szkół podstawowych i kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

R

Kursy języka niemieckiego na poziomie A1, A2 i B1 z elementami języka specjalistycznego przygotowującego pracy w Niemczech – Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim.

R

Kurs indywidualny języka niemieckiego na poziomie podstawowym dla pracownika wyjeżdżającego na szkolenie do siedziby firmy w Niemczech zleconego przez firmę EWE energia Sp. z o.o.

R

Kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym w ramach projektu „Biblioteka dla Aktywnych” – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.

R

Kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym w E-Centrum w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

R

Indywidualne kursy języka niemieckiego biznesowego na poziomie A1, A2, B1 dla kadry zarządzającej w spółce HOMANIT Sp. z o.o.

R

Grupowe kursy języka niemieckiego biznesowego na poziomie A1, A2 i B1 dla pracowników biurowych w firmie KROSNO-METAL Sp. z o.o.

R

Indywidualne zajęcia języka angielskiego biznesowego i branżowego dla Firmy TRANZYT Sp. z o.o.

R

Grupowy kurs języka angielskiego biznesowego na poziomie B1 dla pracowników polskich i niemieckich Euroregionu Szprewa- Nysa- Bóbr.

R

Grupowe kursy języka niemieckiego biznesowego na poziomie A1, A2, B1 dla działów inwestycji, księgowości, planowania, zakupów i nadzoru w spółce HOMANIT Sp. z o.o. –  język biurowy, korespondencja handlowa, produkcja, księgowość, planowanie, zakupy, inwestycje, reklamacje, oferty, transport i logistyka.

R

Indywidualny kurs języka polskiego na poziomie A1 i A2 dla Dyrektora Zarządzającego w spółce HOMANIT Sp. z o.o.

R

Grupowe kursy języka angielskiego biznesowego na poziomie A2, B1 i B2 dla kadry zarządzającej w firmie KROSNO-METAL Sp. z o.o.

R

Grupowy kurs języka niemieckiego biznesowego na poziomie B1 dla pracowników biurowych w spółce FORMAPLAN Sp. z o.o. oraz A.Z. IWANICCY Sp.j Meble Tapicerowane.

R

Kurs języka angielskiego we wszystkich grupach w PRZEDSZKOLU NR 2 i w PRZEDSZKOLU NR 4 w Krośnie Odrzańskim.

R

Kurs języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lieberose.

R

Grupowe kursy języka angielskiego i niemieckiego na poziomie A1 – B2 dla pracowników firmy DIRKS Service Krosno Sp. z o.o.

Wybrane doświadczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych

R

Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben. Wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu Współpracy Interreg – Partner wiodący Starostwo Krośnieńskie.

R

Projekt: Bezpieczne pogranicze – wyposażenie Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie w samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym.

R

Strony internetowe: Kowalstwo artystyczne „Adria”; firma KROMET sp. z o.o. – producent urządzeń do gastronomii; firma Wegier Glass – producent szkła wziernikowego, kwarcowego, hartowanego i filtrów hutniczych; firma P§M Isolierungen Berlin – ocieplanie pianą, polimoczniki, izolacje natryskowe.

R

Prospekt i ulotka informacyjna gminy Bobrowice.

R

Wyciąg z Krajowego Rejestr Sądowy – STARY MŁYN sp. z o.o.

R

Program współpracy transgranicznej Polen-Brandenburg 2007.

R

Ulotka informacyjna Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim.

R

Tłumaczenie książki: Wyniki badań architektonicznych Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim.

R

Książeczka kucharska – przepisy na naleśniki z okazji Święta Naleśnika w Połupinie.

R

Zakładanie farmy wiatrowej w Polsce – firma Wind-Tech Service GmbH.

R

Sprawozdania z budowy hali produkcyjnej firmy HUT Technika Środowiskowa w Zielonej Górze.

R

Tłumaczenia techniczno – biurowe dla firmy TEKRA Sp. z.o.o. z siedzibą w Gubinie.

Wybrane doświadczenia w zakresie tłumaczeń ustnych

R

Krośnieńskie biografie – konferencja historyczna na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.

R

Wyniki badań architektonicznych Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim – konferencja historyczna.

R

Spotkanie noworoczne Starosty Krośnieńskiego.

R

Zawody strażackie pomiędzy gminami partnerskimi – Bobrowice – Wusterwitz i Szczawno – Rögesen.

R

Zawody piłkarskie pomiędzy klubami sportowymi – SV Blau Wusterwitz – Bóbr Bobrowice.

R

Spotkania z realizacji projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben.

R

Spotkania Burmistrzów Miast Partnerskich – Krosno Odrzańskie – Schwarzheide.

R

Spotkanie Starosty Krośnieńskiego w Lieberose.

R

Pokazy kulinarne Karola Okrasy podczas Święta Rybobrania w Krośnie Odrzańskim.

R

Spotkania gmin partnerskich: Dąbie – Lieberose i Bobrowice – Wusterwitz.

R

Tłumaczenia podczas dożynek powiatowych, okolicznościowych świat organizowanych na ternie gminy Krosno Odrzańskie.

R

Wyjazdy i wymiany międzyszkolne: Szkoła Podstawowa w Bobrowicach i Szkoła Podstawowa w Wusterwitz.

Skontaktuj się z nami

Telefon

Lokalizacje

Krosno Odrzańskie: ul. Piastów 10A/1
Gubin: ul. Basztowa 6 oraz 8